NASI PARTNERZY
Kolej Drezynowa

Pierwsza w Polsce Kolej Drezynowa

Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polskie Linie Kolejowe

Leśniczówka Brzdnia

Leśniczówka Brzednia
Regulamin Krzywińskiej Kolej Drezynowej
  1. Przejazd drezyną ręczną polega na własnoręcznym napędzaniu drezyny siłą ludzkich mięśni na wyznaczonym odcinku torowiska.
  2. Drużyna drezynowa znajduje się pod opieką dowódcy drezyny bądź instruktora wyznaczonego przez koordynatora.
  3. Każdy uczestnik wycieczki drezynowej musi stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za ruch drezynowy (tj. dowódcy drezyny, jego zastępcy bądź instruktora).
  4. Uczestnicy wycieczki przestrzegać muszą zasad bezpieczeństwa (tj. nie wykonują niczego, co mogłoby im lub innym zaszkodzić, nie ingerują w pracę urządzeń drezyny oraz nie oddalają się od niej bez uzgodnienia).
  5. Dowódca drezyny, jego zastępca oraz instruktor mają uprawnienia do wystawienia prawa jazdy drezynowego dotyczącego wyznaczonego odcinka torowiska w zależności od umiejętności zdającego.
  6. Dowódca drezyny bądź instruktor decydują o przebiegu wycieczki (w porozumieniu ze stroną zamawiającą w zależności od warunków pogodowych, liczby osób itp.).
  7. Podczas wycieczki możliwe są postoje na odpoczynek, grill oraz inne atrakcje, z wyjątkiem przejazdów kolejowych, gdzie drezyna nie ma prawa się zatrzymywać.
  8. Każdy uczestnik wycieczki drezynowej może brać udział w pracach torowych, wtedy jest zwolniony z opłat (z wyjątkiem ustalonych przed wyprawą kosztów pokrywanych przez wszystkich uczestników).
  9. Koordynator odpowiada za tabor, którego jest właścicielem, dba o jego prawidłowe funkcjonowanie. Jego zadaniem jest też dbałość o szlak kolejowy, który użytkuje.


Bezpieczny przejazd zależy także od Ciebie
 
© 2005-2009 Krzywińska Kolej Drezynowa